Kontakt

Zveza lovskih družin Ljubljana
Župančičeva 9/II
1000 Ljubljana

Tel.:  01 251 49 00
Gsm: 031 323 790  
          041 330 522

E-mail: zld-ljubljana@siol.net

 

NLB  Ljubljana

TRR: 02083-0020290923

Predstavitev

zld logo maliZLD Ljubljana

Zveza lovskih družin Ljubljana je ena od 20-ih področnih lovskih zvez Lovske zveze Slovenije in združuje 1720 članov  lovcev združenih v 35 lovskih družin  Spadamo v volilno območje Ljubljana, ki ima 35 lovskih družin

Kako smo organizirani?

Najvišji organ je občni zbor, katerega sestavljajo predstavniki lovskih družin naše zveze. Zvezo lovskih družin Ljubljana vodi predsednik mag. Lado Bradač. Naloge občnega zbora in tekoče naloge izvaja upravni odbor. Skupno št. članov UO je 9. Predsednika in člane UO ZLD Ljubljana izvoli Občni zbor. Mandat članov UO traja štiri leta.

Naloge ZLD Ljubljana:

 • sodeluje z državnimi organi in organi lokalnih skupnosti ter s kmetijskimi, gozdarskimi in drugimi organizacijami na področju lovstva, varstva narave in okolja;
 • sodeluje z območnimi združenji upravljavcev lovišč in Lovsko zvezo Slovenije;
 • organizira in izvaja strokovno izobraževanje lovcev in skrbi za napredek lovske stroke ter sodeluje v izobraževalnem procesu vrtcev, osnovnih šol in drugih organizacij;
 • skrbi za razvoj lovske kinologije in lovskega strelstva;
 • izvaja naloge na področju delovanja lovskega informacijskega sistema;
 • sodeluje pri reševanju sporov med članicami; 
 • podeljuje lovska priznanja

UO voli naslednje komisije:

 • Komisija za lovsko strelstvo
 • Gospodarsko finančna komisija
 • Komisija za izobraževanje
 • Kinološka komisija
 • Pravno statutarna komisija
 • komisija za odlikovanja in priznanjapriznanja
 • komisija za lovsko kulturo in etiko
Predsednik  ZLD Ljubljana              mag. Lado Bradač
Podpredsednik ZLD                         Miran Zupančič
Strokovni tajnik ZLD                         Franc Kerin 
Člani UO ZLD Ljubljana
 • mag. Lado Bradač LD Tomišelj                             E-mail:Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. 
 • Miran Zupančič LD Vodice                                    E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. 
 • Jani Šalamon LD Škofljica                                    E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
 • Luka Korošec LD Turjak                                        E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
 • Janez Šivc LD Ig                                                   E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. 
 • Franc Kerin LD Tomišelj                                        E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
 • Alojz Albreht LD Logatec                                       E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
 • Roman Rovanšek LD Lukovica                             E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. 
 • Tibor Hren LD Šmarna Gora                                 E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Komisije vodijo člani UO, ki so tudi predsedniki komisij. Število članov posameznih komisij je določeno v Pravilih ZLD Ljubljana.

Pravila ZLD so najvišji akt, ki je potrjen s strani UE Ljubljana. Komisije opravljajo naloge, ki so določene v Pravilih ZLD in naloge, ki jih Komisijam naložijo posamezne LD ZLD Ljubljana in so v interesu gospodarjenja in upravljanja z divjadjo.

Nad delom upravnega odbora bdi nadzorni odbor (v nadaljevanju NO).

Predsednik NO  Anton Lukančič LD Rovte                  E-mail:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Prav tako kot UO je NO izvoljen na rednem občnem zboru za mandat štirih let. Št. članov NO je tri. NO nadzira delo organov ZLD in finančno materialno poslovanje.

Morebitne spore med lovci in lovskimi družinami rešuje drugostopenjsko razsodišče pri ZLD.

Člane disciplinskega razsodišča voli občni zbor ZLD za dobo štirih let. Disciplinsko razsodišče je drugostopenjski disciplinski organ, ki zaseda po potrebi. Odloča o pritožbah na odločitve disciplinskih komisij članic ZLD.